Actualitat, Nota de premsa, Ara Mollet ERC-EUiA

Ara Mollet ERC-EUiA proposa millores en el manteniment de la via pública i la neteja, noves polítiques de mobilitat i la millora de l’atenció primària al Debat sobre l’Estat de la Ciutat de Mollet d’enguany.

Els republicans presenten tres mocions al Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat que se celebrarà el dilluns 20 de novembre posant el focus en la millora dels serveis públics, així com en la urgència de posar al dia la ciutat en temes com el manteniment i la neteja, assignatures pendents del govern municipal.

Ajuntament de Mollet
Ajuntament de Mollet

El Grup Municipal d’Ara Mollet ERC-EUiA ha presentat a la Junta de portaveus les tres mocions que vol debatre i aprovar al proper Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat, ple previst en el ROM i que se celebrava sempre al voltant del dia de la ciutat, el 4 de novembre. Després d’uns anys sense que se celebrés aquest ple extraordinari, l’any passat es va aconseguir recuperar-lo, a petició dels grups d’Ara Mollet i de Mollet en Comú, i enguany ha estat convocat pel mateix govern municipal, com pertoca.

En aquest ple extraordinari, el primer debat sobre l’estat de la ciutat d’aquesta legislatura, el Grup Municipal ha volgut posar el focus en tres reptes fonamentals per la ciutat els propers anys.

En primer lloc, i com ve denunciant el nostre grup des de fa molt de temps, l’estat de l’espai públic de la nostra ciutat està cada dia més degradat, sovint brut, i necessita d’intervencions urgents. Per això proposem un pla de millora que calendaritzi les accions concretes a executar, que passen per la reurbanització de carrers, la renovació de paviments i el reasfaltat. També que es resolguin els múltiples problemes d’accessibilitat que encara trobem a les voreres molletanes. D’altra banda, també es proposa d’estudiar nous sistemes de recollida selectiva un cop s’hagi avaluat la implantació i efecte dels contenidors intel·ligents que han de començar a operar l’any vinent, tenint en compte la importància d’incrementar el reciclatge de la nostra ciutadania.

En segon lloc, es vol tornar a posar al centre del debat els problemes en matèria de mobilitat a Mollet, aspecte clau a resoldre els propers anys per reduir emissions i tenir una ciutat més habitable. Per això, el Grup Municipal proposa la implementació de la segona línia del bus urbà en el primer semestre del 2024, augmentar la xarxa pedalable de la ciutat de manera efectiva i ben comunicada dins de la ciutat i també per sortir de la ciutat, així com treballar en l’ampliació de més aparcaments de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal a les entrades d’escoles, instituts i equipaments municipals o crear i aplicar un Pla d’actuació en situacions climàtiques extremes, entre altres mesures.

Finalment, Ara Mollet ERC-EUiA vol posar en relleu la necessitat d’ampliar el servei d’atenció primària a la ciutat disposant d’un tercer centre d’atenció primària a la ciutat durant els propers anys i per aquest motiu, suggereix l’ampliació del CAP de Plana Lledó per poder millorar l’atenció a curt i mitjà termini, mentre treballem perquè es pugui fer efectiva la construcció, no renunciable en cap cas, d’un nou CAP a Mollet.