Actualitat, Ara Mollet ERC

Esquerra Republicana torna a reclamar al Senat el pas de ciutat accessible a l’estació de Mollet - Sant Fost

El senador del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, Josep Maria Reniu, ha tornat a traslladar Gobierno la qüestió del pas inferior adaptat de l’estació de Mollet - Sant Fost

Esquerra Republicana torna a reclamar al Senat el pas de ciutat accessible a l’estació de Mollet - Sant Fost
Esquerra Republicana torna a reclamar al Senat el pas de ciutat accessible a l’estació de Mollet - Sant Fost

El passat 27 de gener, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana al senat, va registrar per escrit la pregunta que aborda l’accessibilitat de l’actual pas inferior entre Mollet i Martorelles, que manté la barrera arquitectònica per a persones amb mobilitat reduïda, cotxets i bicicletes.

La petició és la continuació de la demanda formal que es va fer el 19 de juliol de 2021, quan les obres de la reforma de l’accés encara no s’havien iniciat. Llavors, el senador Josep Maria Reniu ja demanava la inclusió al projecte d’un pas de ciutat accessible que permetés la mobilitat de tota la ciutadania de Mollet i els diferents municipis que l’utilitzen ( Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost ).

Per tot plegat, Esquerra Republicana ha formulat al Ministeri les següents preguntes:

1. ¿En quin estat es troben els treballs amb el Ministeri per a la conversió del pas inferior a un pas de ciutat accessible?

2. Quina expectativa temporal considera el Gobierno que els ciutadans de Mollet,Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles amb alguna dificultat de mobilitat han de tenir en compte per poder accedir amb normalitat a l'estació de Mollet - Sant Fost?

3. Quins han estat els motius pels quals aquesta reforma del pas de vianants inferior no es va incloure a les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de Mollet - Sant Fost?

4. Considera el Gobierno que l'esmentat pas de vianants inferior hauria de ser accessible per a qualsevol ciutadà usuari de l'estació de Mollet - Sant Fost?