Mocions, Ara Mollet ERC - MES

Ara Mollet ERC – MES presenta una moció per demanar la creació d’un punt jove d’habitatge a Mollet del Vallès

La moció serà debatuda durant aquest ple de novembre

Ara Mollet ERC – MES presenta una moció per demanar la creació d’un punt jove d’habitatge a Mollet del Vallès
Ara Mollet ERC – MES presenta una moció per demanar la creació d’un punt jove d’habitatge a Mollet del Vallès

L'emergència habitacional al nostre país és una realitat i és una preocupació present a la societat i, sobretot, en el jovent.

Des de fa anys, els preus abusius del mercat immobiliari han fet impossible l'emancipació digna de les persones joves. Emancipació que la gent jove necessitem per dur a terme els nostres projectes de vida. Les dones, les persones migrants i l’estudiantat són especialment discriminats en la recerca i accés a l'habitatge.

Necessitem mesures urgents per dignificar els nostres drets i, sobretot, per aturar els desnonaments que amenacen famílies cada dia. Hem de ser conscients i reivindicar el dret a l’habitatge davant dels interessos individuals i econòmics de grans tenidors i les immobiliàries.

És per això que el Grup Municipal d’Ara Mollet ERC-MES i el Jovent Republicà de Mollet considerem imprescindible fer un exercici de conscienciació i denúncia de la vulneració dels nostres drets i reclamar una millora de les condicions. Segons el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, un 98% dels joves consideren que l’habitatge és una necessitat bàsica i un dret fonamental, i és per això que creiem que cal  posar el focus sobre la situació de les persones joves, que sovint també desconeixem les eines que tenim per protegir-nos.

Segons l’Observatori Català de la Joventut (2019) només el 23,5% de les persones joves s’han pogut emancipar. A aquesta dada es suma també que, actualment, l’edat mitjana d’emancipació és de 29 anys segons l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat). Aquestes són només dues dades que denoten com de greu és la situació d’emancipació del jovent, un problema que no és aliè a la realitat que viuen els joves de Mollet del Vallès.

Recentment, a nivell parlamentari, s’han treballat diverses iniciatives com la Llei Stop Desnonaments o la Llei de Regulació dels Preus del Lloguer, per tal de frenar aquesta xacra. Aquestes iniciatives, fan palès que el jovent tenim molt clara la situació en la qual ens trobem, i volem ser coneixedors dels drets i participar en la lluita per un habitatge digne.

Des del Grup Municipal d’Ara Mollet ERC-MES i el Jovent Republicà de Mollet, per tant, volem reivindicar també la necessitat d’impulsar mesures en temàtica d’habitatge a nivell municipal.

Considerem que és des del municipalisme, des de la proximitat amb els veïns i els joves de cada lloc, des d’on ens podem dotar de les eines necessàries a l'hora d’afrontar l’emancipació juvenil i tot el que comporta; com ara els drets dels llogaters o les problemàtiques derivades de les clàusules abusives, l’assetjament immobiliari, entre altres.

A més, a Mollet del Vallès ens trobem en una situació específica en habitatge, des de la crisi financera de 2008, molts molletans i molletanes han hagut de marxar de la ciutat pels elevats preus de l’habitatge i el lloguer a la ciutat.

També cal destacar els problemes que moltes vegades suposa, a nivell burocràtic, independitzar-se per a les persones joves. Els requisits contractuals (moltes vegades indefinits), d’estabilitat econòmica (amb estalvis elevats per poder accedir a un lloguer o una hipoteca) són alguns dels motius pels quals l’accés a l’habitatge de les persones joves és inaccessible en moltes ocasions, la qual cosa fa inevitable que l’Administració local, la qual és la més pròxima al ciutadà, tingui espais a l’assessorament i orientació en matèria d’habitatge també per a les persones joves, amb necessitats específiques dins de la societat i en l’actual situació de crisi econòmica.

En definitiva, proposem la creació d’un punt jove d’habitatge, amb els objectius principals d’informar i assessorar per tal que tots els joves de Mollet del Vallès tinguem clars els nostres drets i puguem exercir-los plenament. 

Per tot l’exposat des del Grup Municipal d’Ara Mollet ERC-MES proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Promoure per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès la realització d’estudis i una radiografia amb l’objectiu detectar les condicions i necessitats de les persones joves de Mollet del Vallès en relació amb l’habitatge.

Segon. Col·laborar amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès i altres organismes públics per crear un sistema d’assessorament i d’informació sobre l’habitatge per a joves a través de l’oficina jove local d’habitatge o la mateixa Oficina Local d’Habitatge ja existent a la nostra ciutat.

Tercer. Incorporar des de l’Oficina Local d’Habitatge criteris específics per a facilitar l’emancipació de persones joves.