ActualitatGrup MunicipalMoció

Moció sobre la necessitat de convocar el Debat sobre l’Estat de la ciutat de Mollet

L’article 47 bis del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, referent a la convocatòria de la sessió extraordinària sobre l’estat de la ciutat estableix que “anualment l’alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 47, convocarà una sessió extraordinària que, amb el nom de debat sobre l’estat de la Ciutat tractarà, exclusivament i en un únic assumpte de l’ordre del dia, els aspectes generals de la situació de la ciutat, sigui en el seu àmbit polític, econòmic o social”.

Read more 0 Comments
ActualitatGrup MunicipalMoció

MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA

El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Read more 0 Comments