Les persones LGTBI+ han estat històricament perseguides, assetjades i qüestionades simplement per viure, sentir o expressar-se fora dels limitats marges de la cisheteronormativitat imposada per les nostres societats patriarcals. Durant molts anys, el fet d’expressar afecte per persones del mateix gènere, manifestar-se públicament amb atributs o comportaments assignats a un altre gènere, o no seguir amb els estereotips i rols predeterminats i esperables, podia comportar un càstig o, fins i tot, costar la pròpia vida.

Recentment, però, s’estan produint canvis socials importants, fruit de la lluita històrica i la resistència de moltíssimes persones que, desafiant l’opressió i la violència, ens han permès anar conquerint drets i aconseguir ser més lliure. La data del 28 de juny de 1969 restarà per sempre associada a aquest canvi, amb la rebel·lió d’Stonewall Inn, però no podem oblidar totes les lluites anònimes, sovint clandestines, que es perdran per sempre més als camps de concentració, a les presons, o en el fons dels armaris.

Per això és tan important la reivindicació de la memòria, el reconeixement de les lluites i disposar de referents per a la comunitat LGTBI+, després que durant dècades les referències a les orientacions sexuals i identitats de gènere dissidents o no normatives han estat escasses, amagades, ridiculitzades o perseguides. Cal conèixer d’on venim, reconèixer qui ens ha precedit, i prendre consciència del llarg camí que encara tenim per davant, per seguir treballant per una societat més justa i més lliure.

I és en aquest àmbit on l’educació juga un paper essencial, per tal de donar a conèixer les lluites per les llibertats i visibilitzar la diversitat sexual, de gènere i familiar, especialment entre les noves generacions. En aquest sentit, des de les biblioteques municipals i de proximitat es pot contribuir en la difusió i visibilització d’aquesta diversitat i el trencament d’estereotips i dels models binaris preconcebuts, normalitzant la presència de la temàtica LGTBI a la literatura i la cultura, i per a totes les edats.

Cada cop més hi ha una demanda de materials, per part de tot tipus de professionals i ciutadania en general, per poder conèixer la realitat i la història LGBTI+ i avançar cap a una igualtat real per a totes les persones. És important que les biblioteques públiques ofereixin un fons bibliogràfic bàsic i de qualitat per donar aquest servei a tot el territori de Catalunya.

Per tot això, des del Grup Municipal d’Ara Mollet ERC-MES proposem al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Reiterar el compromís del municipi en la consecució d’una societat lliure de discriminacions Lgtbifòbiques i treballar pel dret de totes les persones a viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d’identitat sexual i de gènere.

SEGON.- Instar l’Ajuntament de Mollet, des de la Regidoria d’Igualtat, a treballar conjuntament amb la biblioteca municipal per disposar d’una secció amb i incorporar al catàleg materials amb temàtica LGTBI, com llibres, publicacions, estudis, còmics i recursos digitals sobre diversitat sexual, de gènere i familiar.

TERCER.- Instar la Regidoria d’Igualtat a treballar conjuntament amb les biblioteques municipals per programar xerrades, presentacions de llibres o cicles de lectura/autors de temàtica LGTBI.

QUART.- Traslladar aquests acords als col·lectius i entitats feministes i LGTBIQ+ del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes i a les entitats municipalistes.