Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 140€/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena.

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.

En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic.

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES proposa a l’Ajuntament de Mollet l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.

Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.

Quart. Instar el Govern de la Generalitat a culminar els tràmits per a constituir un operador energètic públic 100% verd, tornant aquest servei essencial en mans de la ciutadania i lluitant contra els lobbies energètics existents.

Cinquè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.

Sisè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.

Setè. L’ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.

Vuitè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic