Enguany aquesta commemoració està inevitablement marcada pels incidents del darrer cap de setmana del mes de maig a Barcelona, amb diferents agressions homofòbiques especialment brutals. Aquests fets són només la darrera mostra de tota la violència que les persones LGTBI+ seguim patint, dia a dia, a les nostres vides. Atacs a manifestacions artístiques com el mural de Ripollet, insults i humiliacions al transport públic, agressions verbals i físiques… fins a 80 actes violents LGTBIfòbics al nostre país només en el que portem d’any, segons ha fet públic l’Observatori contra l’Homofòbia.

I, malgrat tot, no són més que la punta de l’iceberg de totes les agressions i violències que afrontem les persones LGTBI+. Perquè malgrat els avenços legislatius aconseguits gràcies al compromís i la feina incansable de l’activisme LGTBI+, seguim patint tota mena de discriminacions, menys evidents, que travessen tots els àmbits de les nostres vides, i que s’agreugen si som dones, persones trans o no binàries, precàries, racialitzades, migrades, seropositives, menors o grans, sense xarxa familiar o sense papers.

L’auge dels discursos d’odi, obertament homòfobs i trànsfobs per part de l’extrema dreta que ha arribat a les institucions, però també les actituds reaccionàries i excloents des de partits i entorns pretesament progressistes i feministes, són algunes de les causes del creixement de la violència contra les persones LGTBI+. Un increment preocupant, especialment també arran del confinament per la Covid-19 i la situació complicada per a moltes persones LGTBI+ per haver de recloure’s en ambients o entorns hostils o patir conseqüències per la seva salut mental. Aquesta onada d’odi i violència la veiem també a nivell global, del Brasil a l’Iran, així com al cor d’Europa com demostren les morts de David Polfliet a Bèlgica o Normunds Kindzulis a Letònia, i les desenes d’assassinats de persones trans que es produeixen cada any a tot el món.

Cal prendre consciència, com a societat, que aquests fets ni són minoritaris ni afecten només les persones LGTBI+: són una expressió més d’un sistema patriarcal d’opressions, normes i violències sobre la diversitat sexual, la identitat i l’expressió de gènere de totes les persones, que encara avui actua impunement i contra el que cal rebel·lar-se, com van fer aquelles lluitadores de Stonewall que van dir prou a la repressió policial.

Per això és necessari continuar treballant, des del carrer, les administracions, el moviment associatiu, la comunitat educativa, les instàncies judicials i policials i la societat en el seu conjunt, per acabar amb la impunitat, arraconar les actituds reaccionaries i discursos d’odi vinguin d’on vinguin, i aconseguir erradicar tota forma de discriminació i de violència contra les persones LGTBI+, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les persones grans, les persones migrades, els i les adolescents i infants, o les persones trans. Per tal d’assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal la cisheteronormativitat que culturalment imposa el sistema heteropatriarcal pressuposant una identitat de gènere binària i una orientació sexual i aparences o expressions de gènere úniques.

El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a proposta del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES :

ACORDA

PRIMER.- Refermar el seu compromís amb el respecte i la defensa de la diversitat sexual, afectiva, d’expressió i d’identitat de gènere, i adherir-se a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans.

SEGON.- Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d’identitat sexual i de gènere, i el compromís de treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI+.

TERCER.- Condemnar les agressions i els atacs contra les persones LGTBI+, així com els discursos d’odi i reaccionaris que qüestionen l’existència i el reconeixement dels drets de les persones LGTBI+, en especial les persones trans.

QUART.- Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI+.

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat i la Conselleria d’Igualtat i Feminismes a aprovar el decret del procediment sancionador en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, així com el desplegament dels organismes de protecció i promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació, un cop aprovada la recent Llei 19/2020 tal com marca la Llei 11/2014.

SISÈ.- Donar suport a la tramitació al Parlament d’un projecte de llei trans catalana, basada en les recomanacions internacionals i en l’autodeterminació de gènere, com marca la Llei 19/2020.

SETÈ.- Instar al Govern espanyol a deixar de bloquejar la tramitació del projecte de llei trans estatal elaborat per les entitats després de mesos de feina, que ha aconseguit un alt grau de consens social i de partits representats al Congrés dels Diputats.

VUITÈ.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges d’edat de formació o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera edat, i a desplegar i aplicar la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi, mitjançant la Xarxa dels Serveis d’Atenció Integral SAI LGBTI.

NOVÈ.- El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament de polítiques, tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones LGTBI+, el respecte a la seva identitat i orientació sexual, així com la diversitat familiar LGTBI+.

DESÈ.- Traslladar els presents acords a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, als grups polítics representats al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Igualdad, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats representades al Consell Nacional LGTBI.