Alguns dels factor determinants d’aquestes desigualtats son els rols de gènere i les discriminacions a través de l’assignació social del rol de cura i reproducció que se´ns atorga a les dones. A més, patim una gran manca de coresponsabilitat en la conciliació de la vida familiar i laboral, provocant en molts casos la interrupció de la nostra carrera i promoció professional. Habitualment les dones ocupem en major mesura sectors de menor nivell retributiu, llocs de treball que tradicionalment han estat feminitzats i menys valorats.

Totes hem sentit  parlar de l’anomenada bretxa salarial de gènere, un indicador de desigualtat entre els salaris de les dones i els dels homes. Aquesta desigualtat es dóna com a conseqüència de la desigualtat retributiva, és a dir les dones no rebem la mateixa remuneració per un treball d’igual valor.

Per combatre’l, cal conèixer que avui en dia s’ha situat en un 22,2% inferior en les dones envers els homes, afectant a totes les franges d’edat, a tots els nivells formatius, a totes independentment de quina sigui la nostra nacionalitat, i que es conseqüència d’un impuls de tot un seguit de discriminacions que actuen amb concurrència i interrelació.

Si no en teníem prou, la crisi sobrevinguda de la COVID-19, també ens ha afectat de manera diferent que al homes. Totes les mesures i repercussions  provocades en el context  de la crisi per a la contenció de la mateixa, han tingut un impacte directe en els diferents àmbits i dimensions de la vida de les persones i s’ha manifestat de diferent manera en les dones i el homes. La desigualtat en la distribució  i el temps invertit en el treball domèstic no remunerat i les feines de cures, s’ha vist agreujada degut al tancament de les escoles i el confinament ha recaigut encara mes en nosaltres.

D’una vegada per totes, s’ha de donar valor a les feines de cura i atenció, posar en marxa mesures que reverteixin la situació actual i afavoreixin unes economies més competitives on dones i homes mantinguin les mateixes oportunitats, no tan sols per accedir al mercat laboral als mateixos sectors sinó també per ser recompensades de igual forma.

Necessitem crear una societat més justa i inclusiva que garanteixi un creixement sostenible basat en el benestar social de qualsevol persona, trencar amb els rols de gènere i els estereotips, a l’escola, a la família i a la feina.