A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es va aprovar la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Una normativa que permet desenvolupar les competències exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, i que estableixen el model català, un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa).

A més, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les competències en protecció civil són pròpies. També a l’article 176 s’indica que els efectes de col·laboració amb l’Estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les competències que ens corresponen en matèria d’emergències i catàstrofes.

Els textos presentats pel Govern espanyol suposen una clara invasió de competències, tant autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu òrgans de coordinació i direcció estatals i complementaris als ja previstos als plans d’emergències de Catalunya, incloent l’obligació d’establir comitès de direcció autonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la potestat de l’Estat de planificar i conduir les operacions sobre el terreny.

La Ley de Bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, quan per exemple ja existeix una Escola de Bombers que es va integrar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007. Els bombers són recursos operatius integrats en els plans d’emergències de Catalunya que treballen coordinadament amb altres cossos i amb la coordinació de protecció civil i la direcció de la conselleria d’Interior.

En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la coordinació única centralitzada.

És per tots aquest motius exposats que el grup municipal d’Ara Mollet-ERC-MES demana al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que s’adoptin els següents acords:

1- Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa una clara invasió de competències.
2- Demanar al Govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de protección civil”.
3- Exigir al Govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials per desenvolupar el seu propi model d’emergències.
4- Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les persones que treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen, sovint amb condicions extremes.
5- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern Espanyol, a la Conselleria d’Interior, a les associacions de professionals de bombers, i al Parc de Bombers de Mollet del Vallès.