NO AL QUART CINTURÓ DE COTXES; SÍ AL TRASNPORT PÚBLIC

Que ja fa temps, concretament el 2010 i el 2012, ERC de Mollet ja va tenir un debat semblant pel que fa a la construcció de la carretera del Quart Cinturó –que hauria d’unir els 2 Vallesos i que destruiria bona part del paisatge no urbanitzat de la comarca- i que ha tingut històricament el suport del govern molletà (encapçalat pel PSC i ara també amb Podemos). Que ERC sempre ha rebutjat una altra carretera que només preveu més trànsit rodat, més contaminació i especulació urbanística al territori.

Que el Quart Cinturó és encara una amenaça per a Gallecs i que sí que coneixem la disposició que es faci per part del PSC però no del soci petit del Govern molletà, Podemos. Més enllà de les grans paraules sobre la protecció del medi ambient i del planeta que volem llegar als nostres fills, cal un projecte. Que volem un nou model s’ha de concretar en accions. I cal que les inversions prioritàries siguin en transport públic i no en el privat com fins ara. Sense propostes que canviïn la dinàmica sobreexplotadora dels recursos ambientals actual els discursos queden en això, en discursos buits. Per això des d’Esquerra republicana hem treballat una proposta de futur per una mobilitat sostenible que afavoreixi la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, tot mitigant els efectes del canvi climàtic del transport privat. Des d’Ara Mollet ERC – MES defensem no fer més carreteres ni nous traçats, i sí construir connexions de transport col·lectiu, especialment ferroviari.


Que ERC ja va defensar fa temps que la carretera C155 (que va de Sabadell a Granollers), que des de sempre divideix Gallecs en 2 parts, quedi semisoterrada amb un fals túnel unint així les 2 parts de Gallecs ara dividides, l’ara protegida i la de més al nord d’aquesta carretera. Que sí que defensem la necessitat d’una línia Orbital Ferroviària entre Sabadell i Granollers que facilitaria una connexió directa entre ambdues comarques, però que no n’hem definit el traçat exacte que hauria de tenir, i que en cap cas proposem ni permetríem que això suposés envair espais naturals, ni una nova “ferida” que trossegés l’espai de Gallecs, ni que es reduís l’espai protegit.

MÉS PROTECCIÓ I AMPLIACIÓ DEL GALLECS VERD

Que Ara Mollet ERC – MES defensa l’ampliació de les 745 hectàrees ara protegides al PEIN (Pla Especial d’Interès Natural) de Gallecs, amb la incorporació dels Pinetons de Mollet, així com de la zona del Camp de Tir de Mollet. Tampoc coneixem la posició respecte a aquestes ampliacions del soci minoritari del govern, Podemos Mollet

Sobre el futur de l’espai natural de Gallecs, i sobre les possibles propostes de mobilitat a la comarca, des d’Ara Mollet ERC – MES convidem a Podemos Mollet especialment, i també a la resta de forces polítiques a mantenir un debat públic amb les propostes de futur, si és que en tenen, de cada formació.


EL PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS I LES ESMENES REPUBLICANES

Fa poques setmanes ERC ha presentat unes esmenes i suggeriments a l’ANUNCI d’informació pública del Pla específic de mobilitat del Vallès i del corresponent Estudi ambiental estratègic. Unes esmenes consensuades a tot el territori de les dues comarques vallesanes.

Les esmenes tenen 4 objectius bàsics:

a) Augmentar les connexions internes a través d’un reciclatge de la xarxa de carreteres actuals entre les dues comarques, per afavorir unes dinàmiques de mobilitat més directes sense projectar cap nova traça viaria que travessi les dues comarques.

b) Potenciar la mobilitat sostenible a través d’una nova xarxa ferroviària que millori les connexions transversal, connecti el principals generadors de mobilitat i afavoreixi la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, tot mitigant els efectes del canvi climàtic del transport privat.

c) Fomentar la mobilitat segura de la xarxa viaria i la mobilitat activa en bicicleta, tot creant una xarxa independent de mobilitat personal (bici, patinet, VMP…) que connecti els nuclis urbans i els principals intercanviadors de mobilitat

d) Incrementar la mobilitat eficient del transport públic a través d’una xarxa independent de carrils bus connectats als principals intercanviadors modals i incorporar noves tecnologies a la gestió de la mobilitat.

Pel que fa a les propostes de millora de la mobilitat entre els dos Vallesos creiem que cal establir una malla multimodal de transport que permeti afavorir el transport col·lectiu en detriment del privat, i potenciar especialment el transport ferroviari molt deficitari a les comarques del Vallès, i especialment pel que fa a la connexió entre elles. En aquest apartat s’aporten propostes de solució en l’àmbit ferroviari, viari i modes no motoritzats.

A tall d’exemple, us oferim algunes de les propostes que van en aquest sentit i que afecten Mollet i el Baix Vallès:

1.  Priorització de la línia Orbital Ferroviària entre Sabadell i Granollers. Facilitaria una connexió directa entre ambdues comarques, sense realitzar un transbordament a Montcada Bifurcació per desplaçaments en sentit nord, a través de la R4. El projecte es basa en un eix transversal des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró per l’interior de la regió metropolitana de Barcelona, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Això permetria oferir una resposta a la mobilitat perimetral de tota la segona corona metropolitana, interrelacionant totes les ciutats més importants i els nuclis productius de les mateixes. La línia 7 està planificada en 4 trams del nou traçat, que uneixen trams ja existents de la xarxa de Rodalies de Barcelona. A nivell d’oferta ferroviària, es preveu la implementació d’un servei amb 3 exp/h amb capçaleres a Terrassa i Granollers, servint també a Sabadell, Barberà del Vallès (polígons), Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Montmeló. 442,96 M€ (3.164 M€ Vilanova i la Geltrú fins a Mataró).

2. Nou tren tramvia Terrassa/Sabadell-Granollers (Eix tranversal Alt Vallès) . Nova línia del FGC que permetria connectar i oferint un servei a Polinyà, Palau-Solità i Plegamans i Lliçà d’Avall, tots els municipis sense oferta ferroviària. La connexió Terrassa Sud-Sabadell també permetria connectar els principals generadors de mobilitat (Hospital de Terrassa, Mercavallès , Mancomunitat i Mossos d’Esquadra) entre les dues ciutats. Estudiar les variants d’interconnexió entre els eixos Alt Vallès i Baix Vallès de Polinyà-Mollet i Sabadell-Barberà-Badia-Cerdanyola.

3. Nou tren tramvia Sant Cugat-Cerdanyola-Ripollet-Mollet (Eix tranversal Baix Vallès) . Nova línia del FGC que permetria connectar i oferint un servei directe en Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet i Mollet. Estudiar les variants d’interconnexió entre els eixos Alt Vallès i Baix Vallès de Polinyà-Mollet i Sabadell-Barberà-Badia-Cerdanyola.