Els nostres mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la creació i difusió d’informació dels municipis catalans. La proximitat, el rigor i la plena dedicació, a vegades d’una manera altruista, no remunerada i majoritàriament des de la professionalitat que exerceixen dia rere dia a través dels nostres pobles i ciutats els converteix en un dels principals eixos de cohesió social i cultural del país.

El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania i els mitjans de comunicació han esdevingut un important actor comunicatiu i social. Molts mitjans de comunicació locals van ser capdavanters en aquesta funció i molts d’ells van esdevenir els degans quan encara no hi havia mitjans a nivell nacional català, sent un sector important en el foment de la llengua i cultura catalanes.

Al llarg dels anys, els mitjans de comunicació locals s’han convertit en una plataforma formativa que ha forjat excel·lents professionals. Podríem trobar molts exemples de periodistes sorgits de l’àmbit de la comunicació local que actualment són referents per a un ampli sector de la societat catalana.

Els mitjans de comunicació públics locals de Catalunya responen a un interès públic que va molt més enllà d’un interès econòmic. Molts d’ells amb uns recursos limitats tant econòmicament com humanament donen un servei cabdal per mantenir la identitat dels nostres municipis enfront de l’actual globalització i fan una funció social d’accés a la informació i a la cultura des de la proximitat.

Els mitjans de comunicació públics han de ser independents, plurals i de qualitat. I per tant, la seva gestió hauria d’anar encaminada a un servei a la societat, sense cap protagonisme per part dels seus gestors, ni decisions partidistes i, molt menys, vulnerar drets fonamentals com la llibertat d’expressió.

La sentència del TSJC, arran de l’acomiadament de Jordi Seguer per part del Consorci Teledigital Mollet, recull precisament part d’aquests aspectes en els que la direcció d’un mitjà de comunicació públic no hauria de caure mai.
Qualsevol polític, al cap d’avant d’un mitjà de comunicació públic local, hauria de vetllar per salvaguardar un dels béns més preuats i distintius del nostre sistema de comunicació: els mitjans de proximitat.

Faria bé, doncs, el Sr. Monràs, en benefici de la societat, dels mitjans de comunicació públics i dels seus professionals que, dia rere dia, ens informen, ens formen i ens culturitzen, de fer un pas enrere i deixar la gestió del Consorci Teledigital Mollet en mans de persones sense tant afany de protagonisme i amb ganes de preservar i enfortir una de les peces importants en la cohesió social del nostre país com són els mitjans locals.

Albert Biescas
President d’ERC a Mollet